Store tomter
Tomtene varierer i størrelse, fra 1084 m2 til 1957 m2.
Alle tomtene ligger i et område med bjørkeskog, i en forholdsvis lun del av
Dagalifjell.

      Bildet er tatt fra skisporet på vei inn mot Lomlia, med Hallingskarvet i bakgrunnen

 

Byggeklare selveiertomter. Tomtene kan bebygges med inntil 150 m2 pluss 20m2 anneks.

Etter forskriftene kan hyttene føres opp i en etasje, eventuelt med hems.

Mange av tomtene ligger sydvendt til i skrånende til ganske flatt terreng,

i ett av landets høyestliggende hyttegrend.

Infrastruktur
Tomtene har helårsvei og parkering på egen tomt. Veien inn til hyttefeltet vil bli
stengt med bom, noe som øker sikkerheten.

Privat vann og avløp til tomtegrensene. Det samme gjelder el-forsyning og fiberoptisk-kabel.
Muligheter for å koble seg til alarmanlegg.

Oppføring av hytte
Kjøper av tomt inngår kontrakt med grunneieren, eller dennes samarbeidspartner.
Lomlia hyttegrend ligger i et sameie, så bemerk at det er flere eiere her. Se
skjema under diverse informasjon for nærmere avklaring.

Prisantydning
Tomtene selges i h.h.t. vedlagte prisliste. Fra kr. 1.650.000,- (inkl.
infrastruktur). Offentlige omkostninger (dokumentavgift til Staten, 2,5 % av
tomteverdien, samt tinglysning av skjøte) og dokumentferdigstillelse av
autorisert advokat/megler kommer i tillegg.

Årlige avgifter
Årlige avgifter vil utgjøre kr. 9 500. Dette dekker brøyting og årlig vedlikehold
av veien, avgifter til vann og kloakk, samt avgift til felles goder.
Dette beløpet reguleres hvert 5. år.

Oversiktskart med tomtenummer


Divers informasjon

Tomt nr

Areal i m2

Priser

Grunneier

Mobil

1

1957

Solgt

Vilhelm Håvardsrud

97069810

2

1697

Solgt

Even Rennehvammen

90010553

3

1569

Solgt

Even Rennehvammen

90010553

4

1554

Solgt

Bente Rennehvammen

90514215

5

1746

Solgt

Arne Gunnar Haugen

95213417

6

1282

Solgt

Vilhelm Håvardsrud

97069810

7

1084

Solgt

Bente Rennehvammen

90514215

8

1393

Solgt

Even Rennehvammen

90010553

9

1339

Solgt

Even Rennehvammen

90010553

10

1284

1.850.000

Vilhelm Håvardsrud

97069810

11

1571

Solgt

Felles tomt

 

12

1763

Solgt

Bente Rennehvammen

90514215

13

1820

1.650.000

Arne Gunnar Haugen

95213417

14

1583

1.750.000

Even Rennehvammen

90010553

15

1196

1.700.000

Bente Rennehvammen

90514215

16

1844

1.850.000

Arne Gunnar Haugen

95213417

17

1680

Solgt

Bente Rennehvammen

90514215

Tilbake